انجمن سندرم دان ایران که مخصوص خدمت به کودکان و بزرگسالانی است که دارای سندرم دان هستند برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۷۵ تاسیس گردید .

آگهی ثبت انجمن پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از سازمان بهزیستی کشور ، وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۷۶ درج گردیده است.

اهداف انجمن مطالعه و بررسی جدیدترین روشهای تعلیم و تربیت کودکان دارای سندرم دان و ارایه دستاوردهای جدید جهت برخورداری از آخرین پیشرفتهای علمی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی این گروه افراد می باشد.