به منظور دانلود فایل سخنرانی ویدیو خانم دکتر اللهیاری در دانشگاه علامه طباطبایی بر روی اینجا کلیک کنید.